تبلیغات
سرزمین کهنسال ایران - شاه اسماعیل دوم
سرزمین کهنسال ایران
بزرگترین وبگاه و دانشنامه تاریخی
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 شهریور 1388 توسط Moein Esfehanei | نظرات ()

بعد از فوت شاه اسماعیل دوم دولتمردان صفوی و امرای قزلباش برای سلطنت محمد میرزا ( پسر بزرگ شاه تهماسب ) با یكدیگر همداستان شدند . او به خدابنده معروف شد از سال 985 تا 996 ه.ق. پادشاهی كرد . از آنجا كه وی با صره ای ضعیف و طبعی ملایم داشت قادر به اداره امور نبود و زمان كارها بیشتر در دست زوجه اش " فخر النساء بیگم مهد علیا " قرار گرفت .مهد علیا زنی مقتدربود كه در برابر امرای قزلباش كه می خواستند از ضعف پادشاه استفاده كنند و اعمال قدرت نمایند ایستادگی می كرد . همین امر مخالفت تعدادی از سرداران را كه در پایتخت صفوی مستقر بودند برانگیخت تا جایی كه توطئه ای بر ضد او ترتیب دادند و وی را به قتل رساندند. پس از آن آتش اختلاف خانوادگی بالا گرفت و هر امیری در گوشه ای از مملكت بساط خود سری گسترد . امرای خراسان كه در راس آنان مرشد قلی خان استاد جلو و علیقلی خان شاملو بودند عباس میرزا را از سلطنت برداشتند و در ایالات دیگر نیز كه در تیول سركردگان نظامی بود نشانی از اقتدار دولت مركزی نماند . در این میان دولت عثمانی كه از این اختلافات داخلی آگاه بود از فرصت استفاده كرد و مرزهای صفوی را در غرب و شمال غرب مورد حمله قرار داد و اراضی وسیعی را تصرف و شهر تبریز ( مهمترین شهر آذربایجان ) را اشغال كرد . ازبكان نیز مقارن همین احوال شهرهای خراسان را در معرض تاخت و تاز قرار دادند . حمزه میرزا ولیعهد سلطان محمد كه بارها در برابر سپاهیان عثمانی به عملیات متهورانه ای دست زده بود در شرایطی كه میتوانست بر مشكلات داخلی و خارجی غلبه كند به دست چند تن از امیران مورد اعتماد خویش كشته شد. از آن پس بردامنه خودسریها افزوده شد و خلئی در دستگاه حاكمیت به وجود آمد . مرشد قلی خان استاد جلو از این فرصت استفاده كرد و پس از كنار گذاشتن رقیب خود ( علیقلی خان استاد جلو ) و به دست گرفتن اختیار عباس میرزا ناگهان به همراه شاهزاده به قزوین تاخت و پایتخت را متصرف شد و عباس میرزا را به نام " شاه عباس " بر اریكه قدرت نشاند 0 14 ذیقعده سال 996 ه.ق. ) و به این ترتیب سلطنت سلطان محمد عملا" پایان یافت .
طبقه بندی: پادشاهان ایران،