تبلیغات
سرزمین کهنسال ایران - یزد گرد دوم
سرزمین کهنسال ایران
بزرگترین وبگاه و دانشنامه تاریخی
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 10 شهریور 1388 توسط Moein Esfehanei | نظرات ()

یزدگرد دوم پسر بهرام گور بود که در سال 438 به سلطنت رسید . در زمان یزدگرد دوم به دلیل شورش عیسویان ارمنستان ، یزدگرد بدانجا لشکر کشید و شورشیان را در سال 455 میلادی در جنگ سختی مغلوب کرد و روحانیون بزرگ عیسوی که مسبب شورش بودند به اسارت گرفت و فرمان داد تا آنها را بکشند و همچنین فرمان داد عیسویان داخل ایران را هم به زندان انداختند و اکثر ایشان از انکار مذهب خود ابا کردند و پس از شکنجه های سخت در سال 456 میلادی به قتل رسیدند . مدت حکومت یزدگرد دوم 20 سال از 438 تا 458 میلادی بود .
طبقه بندی: پادشاهان ایران،